-Ta kontroll över vatten, mikroplaster och ekonomi

Vatten   -källan till allt liv


All färg innehåller miljöskadliga ämnen, ämnen som våra reningsverk inte kan fånga upp.

Med vår smidiga bärbara penseltvätt kan alla målare enkelt bidra till en bättre miljö och samtidigt spara pengar åt företaget. -Helt utan kemikalier!

Vatten   -en bristvara, spara upp till 99%


Att tvätta en pensel under rinnande vatten (vilket inte är tillåtet) förbrukar ca 20 liter värdefullt dricksvatten.

Med vår penseltvätt kan 20-30 penslar tvättas i mindre än 2 liter vattten.

Spillvattnet samlas enkelt upp och lämnas sedan till återvinning.

Eco-Friendly Paint Brush Cleaner      


Återanvänd dina dyrbara penslar med vår grymt effektiva penseltvätt

Avsätt 1-2 minuter av din dag för att återanvända dina värdefulla penslar.

Liten, energisnål och mycket lätt att ha med på jobb.

Lavabrush arbetar heltid för din miljö