VATTEN
RENT DRICKSVATTEN -en bristvara

Varje år upplever vi vattenbrist med påföljande vattningsförbud och uppmaningar att spara på vårt värdefulla kranvatten. 

-Är det då verkligen rättt att tvätta penslar under rinnande vatten?

Våra undersökningar visar att det går åt ca 20 liter vatten för att få en enda pensel ren.
Vi befarar därför att många målare, helt i onödan, gör av med
1000-tals liter vatten varje år. -Ett helt galet slöseri!

Med vår unika Penseltvätt kan du tvätta 10-20 penslar, kanske fler i ett och samma vatten:
-mindre än 2 liter!


Med Penseltvätten sparar du ansenliga mängder vatten.

När vattnet i Penseltvätten är mättat, töms det enkelt ut ett kärl och lämnas till återvinning. 

Där kommer merparten sedan kunna återvinnas.

I dag är vatten billigt men priset ökar och på sikt kommer vattenkostnaden vara en faktor att ta hänsyn till.

Med Penseltvätten kommer du inte bara spara penslar och miljö, även vattenpengar.